PROZ.COM COVID-19 RESOURCE CENTER
Access Covid-19 jobs, answer relevant terminology questions, read industry news and more.

Member activities


Léigh cad atá ar siúl ag baill ProZ.com.


Imeachtaí ar líne agus as líne

Tá oiliúint ghairmiúil ar fáil d’aistritheoirí, d’ateangairí agus do dhaoine eile a oibríonn i dtionscal an aistriúcháin trí fhreastal ar sheisiúin oiliúna ProZ.com ar nó as líne. Gairmithe a bhfuil sainoilteacht cruthaithe acu sa réimse atá á mhúineadh a chuireann na seisiúin ar fáil.


Comórtais aistriúcháin

Deis thaitneamhach duit sos a thógáil ó ghnáthchúrsaí an lae chun a scileanna a chur i gcomórtas le do chomhghleacaithe agus a bheachtú.


Líonra na nGairmithe Deimhnithe

Is tionscnamh nua i measc phobal ProZ.com é Líonra na nGairmithe Deimhnithe, agus is é an bun atá leis ná aistritheoirí cáilithe agus cuideachtaí aistriúcháin atá ag obair le péirí teangacha éagsúla a shainaithint, agus an deis a thabhairt dóibh líonrú agus comhoibriú le chéile i dtimpeallacht nach bhfuil inti ach gairmithe cruthaithe. Iad siúd a nglactar leo mar bhaill den chlár sin, bronntar an teideal agus séala "ProZ.com Certified PRO" orthu, ar féidir é a thaispeáint sna leathanaigh phróifíle agus in áiteanna eile ar nó taobh amuigh den suíomh.


Fóraim phlé do ghairmithe

Is saoráidí a éascaíonn plé oscailte iad fóraim ProZ.com. Baineann úsáideoirí ProZ.com feidhm astu chun topaicí comhleasa a phlé i bhformáid atá neamhstruchtúrtha, a bheag nó a mhór.


Clár meantóireachta

Is tionscnamh é clár meantóireachta ProZ.com a thugann deis do lánbhaill casadh le baill eile a bhfuil slí bheatha mhaith á bhaint amach acu in earnáil na teanga agus ar féidir leo glacadh le printísigh dá réir.Gníomhaíochtaí eile


Féach ar fhíseáin faoin aistriúchán

Is tionscnamh é clár meantóireachta ProZ.com a thugann deis do lánbhaill casadh le baill eile a bhfuil slí bheatha mhaith á bhaint amach acu in earnáil na teanga agus ar féidir leo glacadh le printísigh dá réir.

Físeáin a bhaineann leis an aistriúchán, amhail seimineáir Ghréasáin, ranganna teagaisc, seisiúin oiliúna, físchomhdhálacha agus tuilleadh.Foramharc ar an suíomh

Spléachadh ar na háiseanna atá ar fáil ar ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Cuardach téarma
  • Poist
  • Fóraim
  • Multiple search