Mobile menu

Member activities


Léigh cad atá ar siúl ag baill ProZ.com.


Imeachtaí ar líne agus as líne

Tá oiliúint ghairmiúil ar fáil d’aistritheoirí, d’ateangairí agus do dhaoine eile a oibríonn i dtionscal an aistriúcháin trí fhreastal ar sheisiúin oiliúna ProZ.com ar nó as líne. Gairmithe a bhfuil sainoilteacht cruthaithe acu sa réimse atá á mhúineadh a chuireann na seisiúin ar fáil.


Comórtais aistriúcháin

Deis thaitneamhach duit sos a thógáil ó ghnáthchúrsaí an lae chun a scileanna a chur i gcomórtas le do chomhghleacaithe agus a bheachtú.


Líonra na nGairmithe Deimhnithe

Is tionscnamh nua i measc phobal ProZ.com é Líonra na nGairmithe Deimhnithe, agus is é an bun atá leis ná aistritheoirí cáilithe agus cuideachtaí aistriúcháin atá ag obair le péirí teangacha éagsúla a shainaithint, agus an deis a thabhairt dóibh líonrú agus comhoibriú le chéile i dtimpeallacht nach bhfuil inti ach gairmithe cruthaithe. Iad siúd a nglactar leo mar bhaill den chlár sin, bronntar an teideal agus séala "ProZ.com Certified PRO" orthu, ar féidir é a thaispeáint sna leathanaigh phróifíle agus in áiteanna eile ar nó taobh amuigh den suíomh.


Fóraim phlé do ghairmithe

Is saoráidí a éascaíonn plé oscailte iad fóraim ProZ.com. Baineann úsáideoirí ProZ.com feidhm astu chun topaicí comhleasa a phlé i bhformáid atá neamhstruchtúrtha, a bheag nó a mhór.


Clár meantóireachta

Is tionscnamh é clár meantóireachta ProZ.com a thugann deis do lánbhaill casadh le baill eile a bhfuil slí bheatha mhaith á bhaint amach acu in earnáil na teanga agus ar féidir leo glacadh le printísigh dá réir.Gníomhaíochtaí eile


Féach ar fhíseáin faoin aistriúchán

Is tionscnamh é clár meantóireachta ProZ.com a thugann deis do lánbhaill casadh le baill eile a bhfuil slí bheatha mhaith á bhaint amach acu in earnáil na teanga agus ar féidir leo glacadh le printísigh dá réir.

Físeáin a bhaineann leis an aistriúchán, amhail seimineáir Ghréasáin, ranganna teagaisc, seisiúin oiliúna, físchomhdhálacha agus tuilleadh.Foramharc ar an suíomh

Spléachadh ar na háiseanna atá ar fáil ar ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Cuardach téarma
  • Poist