Education


Achoimre ar na cineálacha éagsúla cúrsaí oiliúna, seimineáir Ghréasáin agus acmhainní oideachasúla atá ar fáil d’aistritheoirí agus d’ateangairí ar ProZ.com.


Cúrsaí ar éileamh

Oiliúint féin-luais: Oiliúint féin-luais ar líne.
Oiliúint duine le duine: Is féidir Skype, r-phost nó aon ardáin eile a comhaontaíodh a úsáid le haghaidh na gcúrsaí seo.
Físeáin: Físeáin ar thopaicí éagsúla a bhaineann le tionscal an aistriúcháin.

Cúrsaí sceidealaithe

Seimineáir Ghréasáin: Léiriúcháin fíor-ama ar líne i seomraí ranga fíorúla.
Oiliúint ar líne: Amhail seimineáir Ghréasáin, is dual do sheisiúin oiliúna ar líne maireachtáil níos faide, agus a bheith níos idirghníomhaí agus níos flaithiúla le hábhar in-íoslódáilte.
Oiliúint duine le duine: Seisiúin oiliúna duine le duine, a mhaireann lá nó dhó de ghnáth, a ritear i gcathracha ar fud an domhain.
Oiliúint ar SDL Trados: Foghlaim ó oiliúnóirí deimhnithe SDL Trados conas an úsáid is fearr a bhaint as d’uirlisí SDL Trados.

Bunachar eolais

Vicí an tionscail aistriúcháin: Áis a ligeann d’úsáideoirí ProZ.com a dtaithí ar ghnéithe de thionscal an aistriúcháin a thiomsú agus a roinnt le chéile. Ina measc siúd, d’fhéadfaí go mbeadh topaicí ar conas dul i gceann oibre san earnáil sin, ar shaincheisteanna cánach i dtíortha ar leith, ar uirlisí CAT, ar chaighdeán na n-aistriúchán srl.
Ailt: Cnuasach alt agus faisnéise ar líne ar thopaicí suimiúla d’aistritheoirí, d’ateangairí agus do ghairmithe eile.
Leabhair: Leabhair faoin aistriúchán ar díol ar ProZ.com.


Foramharc ar an suíomh

Spléachadh ar na háiseanna atá ar fáil ar ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Cuardach téarma
  • Poist
  • Fóraim
  • Multiple search